Oslo i sentrum logo

Floke Frisør

På Floke Oslo i Prinsengate driv me med helse og miljøvennlige produkt. Me er sertifisert av Grønn salong. Det er den mest seriøse og anerkjende allergi og miljømerkinga innan hårprodukter og salongvirkomhet i Skandinavia. Floke Frisør AS vart kåra til Årets nynorskbrukar i 2019 og var Gasellebedrift i 2018 og 2019. Floke er Noregs fyrste og einaste grønn salong kjede, me har totalt 9 avdelingar spreidd i heile landet.

På Floke ynskjer å gje deg ei oppleving av kvalitet, velvære og ro. Med våre behandlingar og produkt vil du kjenna skilnaden. Håret vert sunnare og blankare enn du nokon gång har opplevd. Staben vår er godt kursa og utvikla, både på trendar og då det inneber å jobba i ein grøn salong.

Er du kvalitetsmedviten, og samstundes oppteken av miljøet og helsa di, er Floke staden for deg. Velkomen til oss!

 

Kirkegata 20
0153 Oslo

For mer informasjon se her

Flere steder du kanskje vil like