Oslo i sentrum logo

Personvernerklæring

Oslo i Sentrum er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om bruk på nettsiden: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og sosiale medier, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. Vi lagrer i tillegg adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden, kjønn, alder og områder.

   

 • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, som Strøksforeningen Karl Johan, Strøksforeningen Studenterlunden og Oslo S/Østbanehallen. Partnerne kan gi oss relevant informasjon knyttet til opplysninger om bruk på nettsiden.

   

 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

   

 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som eposter sendt imellom.

3  Hva bruker vi personopplysningene til
Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

 1. Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i. 
 2. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 3. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle vårt innhold. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Det rettslige grunnlaget for formålene er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre vårt innhold og utvikle strategier for mest trafikk til nettsiden.

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, og våre samarbeidspartnere. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke slik at vi f.eks kan utvikle egne markedsanalyser og tjenesteutvikling. Vi kommer ikke til å dele opplysninger til en tredjeparts data uten videre samtykke. 

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. 

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

6  Cookies

Vi samler inn cookies ved bruk av verktøy som analyserer nettrafikk og hvilke områder du besøker på vårt nettsted osloisentrum.no

7  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

8  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, klikk her for mer informasjon.