Oslo i sentrum logo

Et nyåpnet visningssted for grafikk

QSPA Gallery Bispevika er et nyåpnet visningssted for grafikk i Oslobukta. Galleriet drives av stiftelsen The Queen Sonja Print Award (QSPA) og er en viktig milepæl i stiftelsens arbeid med å fremme interessen for grafisk kunst.

Galleriet drives av stiftelsen The Queen Sonja Print Award (QSPA), og har som formål å skape interesse for og stimulere til utviklingen av grafisk kunst. Prisen er verdens største internasjonale grafikk pris, og har 10-års jubileum i 2021.Cecilie Malm Brundtland er styremedlem i med i styret til QSPA og forteller oss litt mer om hva stiftelsen gjør:

I dag deler QSPA ut tre priser til tre kunstnere som på ulikt vis har bidratt til å synliggjøre grafikken som kunstform. Det vi ser rundt oss på veggene her er en utstilling som nettopp presenterer de tre kunstnerne som i 2020 mottok disse prisene.

Videre forteller hun QSPA sin ambisjon:

Fire ganger i året skal publikum møte nye kunstnere og teknikker innenfor den store variasjonen som grafikk har i seg. Her skal folk både lære om grafikk, se ulike former for grafikk og kunne kjøpe grafikk.

“Folk skal lære om grafikk, se ulike former for grafikk og kunne kjøpe grafikk".

I det nyåpnede galleriet vil de invitere inn internasjonale kunstnere, holde foredrag og arrangementer, - og støtte og oppmuntre kunstnere til å lage grafisk kunst uavhengig av disiplin.

Vi skal nettopp arbeide for å vise et stort og bredt publikum hva grafikk er, og hvilke muligheter som ligger i denne århundre lange kunst-tradisjonen.

Cecilie håper at flest mulig tar seg en tur ned til dem så snart galleriene kan holdes åpent igjen.

Galleriene holder foreløpig stengt, men alle er hjertelig velkomne når de kan åpnes igjen.

IMG_0448

Annet innhold du kanskje vil like